Grupa docelowa

Ośrodek Opieki Psychiatrycznej Mümmelmannsberg dysponuje 20 miejscami dla pacjentów. Oferta skierowana jest do kobiet i mężczyzn powyżej 18 roku życia, którzy cierpią na depresję, zaburzenia psychotyczne i posttraumatyczne, stany lękowe i inne ciężkie zaburzenia psychiczne oraz przechodzą dotkliwe kryzysy życiowe. Celem terapii jest, oprócz eliminacji indywidualnych objawów zaburzeń, podniesienie samooceny i wypracowanie umiejętności społecznych. Nałogi, które ewentualnie towarzyszą chorobie, nie są przy tym stawiane na pierwszym planie. Warunkiem podjęcia terapii jest zgoda pacjenta. Poza tym pacjent powinien być w stanie samodzielnie dojechać do ośrodka i wrócić do domu, a także prowadzić samodzielne życie wieczorami i w trakcie weekendów.

Pacjenci przyjmowani są z reguły za skierowaniem lekarza lub po przekierowaniu ze stacjonarnej kliniki psychiatrycznej. Świadczenia finansowane są przez kasy chorych.

Zapraszamy pacjentów i członków ich rodzin do skontaktowania się z nami, chętnie udzielimy informacji na temat koncepcji terapeutycznej.